Galerija

Virtuosos of Split_Wladimir Kossjanenko
Virtuosos of Split_Wladimir Kossjanenko
Virtuosos of Split_Wladimir Kossjanenko_Concert on December 12th 2015
Virtuosos of Split_Wladimir Kossjanenko_Concert on December 12th 2015

Mai Suzuki_Wladimir Kossjanenko_Virtuosos of Split

Mai Suzuki_Wladimir Kossjanenko_Virtuosos of Split

Mai Suzuki_Wladimir Kossjanenko
Mai Suzuki_Wladimir Kossjanenko
Mai Suzuki_Splitski virtuozi
Mai Suzuki_Splitski virtuozi
Mai Suzuki_Splitski Virtuozi
Mai Suzuki_Splitski Virtuozi
Mai Suzuki_Mihovil i Hillary Karuza
Mai Suzuki_Mihovil i Hillary Karuza_Piero Malkoč
Mai Suzuki_Split
Mai Suzuki_Split
Mai Suzuki_Wladimir Kossjanenko
Mai Suzuki_Wladimir Kossjanenko
Mai Suzuki in Split
Mai Suzuki in Split
Concert for the 330. anniversary of J.S.Bach March 21st 2015
Concert for the 330. anniversary of J.S.Bach March 21st 2015
Mozart Concertante in Osijek 2.07.2014
Mozart Concertante in Osijek 2.07.2014

 

Splitski virtuozi i Mladen Tutavac, Osijek
Splitski virtuozi i Mladen Tutavac, Osijek

 

with Virtuosos of Split Gospic2014
with Virtuosos of Split Gospic 2014
Z.Dukic_T.Saric_SplitskiVirtuozi_Gospic2014
Zoran Dukic_Tvrtko Saric_SplitskiVirtuozi_Gospic 2014

Wladimir Kossjanenko, viola i Splitski virtuozi u Galeriji umjetnina Split 8.12.2013.

Wladimir Kossjanenko, viola i Splitski virtuozi u Galeriji umjetnina Split 8.12.2013.

Gudački ansambl Umjetničke akademije dirigent Wladimir Kossjanenko, izv.prof.
Nastup Gudačkog ansambla Umjetničke akademije i dirigenta Wladimira Kossjanenka na otvaranju nove zgrade Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 14.09.2012.
Otvaranje Nove zgrade Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 14.09.2012.
Otvaranje Nove zgrade Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 14.09.2012.