Seminari

2019.

10.02. – 15.02.2019., Master class

Koninklijk Conservatorium Brussels

2018.

9.07. – 14.07.2018., Summer Music School Sinj, Croatia

Seminar za klavir

08.01.-12.01.,  Ljubljana, Akademija za glasbo

2017.

01.-05., Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

Split International Summer School of Music 2017

2016.

2.08. – 9.08.: Seminar za klavir Trogir, Ljetna škola
Ljetna škola Trogir

mr.art. Vesna Podrug, doc. seminar za klavir
06.02.-08.02. Zagreb
Glazbena škola Ivana pl.Zajca

2015.

mr.art. Vesna Podrug, doc. seminar za klavir
09.08.-18.08.
International Summer School Trogir

15.04. Zagreb, Glazbena škola Ivana pl.Zajca
Predavanje o ukrasima u stvaralaštvu J.S.Bacha

2014.

mr.art. Vesna Podrug, doc. seminar za klavir

12.08.-19.08.
International Summer School Trogir

http://trogirsummerschool.com

1.05.-5.05.
New Bulgarian University Sofia, Bugarska

http://www.nbu.academyorpheus.org